Dedicated Resources

הורות מודרנית במערב

הורות מודרנית באה לידי ביטוי בכמה סממנים שגורמים לה להיות מוחצנת ושונה מאד מאשר ההורות שהכירו הסבא והסבתא שלנו ואפילו הורינו. הורות המודרנית מסתכלת אחרת על הילדים ועל הדרך לגדל אותם. יכול להיות שהסיבות נעוצות בכך שהעולם שלנו עובר שינוי גדול, בכך שהעולם שאנו מכירים משתנה לנגד עינינו בעיקר בשני העשורים האחרונים, ועם פריצת המדיה לחיינו וצריכת התקשורת במסה שכמעט אינה נתפסת. החשיפה מביאה לרפורמות בתפיסה ההורית, כמו הישענות על דולה במהלך הלידה או בכל מיני קבוצות של הדרכת הורים בשנים הראשונות לאחר לידתו של התינוק וגם הרבה שנים לאחר מכן.

בעבר היה השבט המשפחתי על תמיכתו וסיועו כל מה שאישה הרה צריכה. ההיררכיה הדומיננטית הייתה כזו שהוציאה את הגבר לעבודה ובשל כך הוא נעדר במשך רוב שעות היום מהבית. הנשים שנותרו בבית היו מגדלות את הילדים יחד, כשבט נשי אחד גדול, סבתות, אימהות, אחיות וגיסות, כולן נותנות יד במאמץ הגדול והמשפחתי הנקרא גידול ילדים. האבות מצדם תמכו מאד בהתנהלות הביתית והיוו גם את הסמכות והדומיננטיות בחינוך. מילה ל אבא הייתה שווה לברזל, הילדים למדו לגדול ולהעריך את פועלו ואת דברתו של האב, בעת שהאם נשארה בעמדת התמיכה, הקשב, הרוך וגם האוכל, שהוא נושא לא פחות מהותי וחשוב רגשית ופיזית בגידול הילדים.

ההורות מהסוג הזה, השבטי, כמעט שאינה מתקיימת היום. הצורך להתגבש יחד ולשאוב כוח נשי אישה מרעותה נשאר ואנחנו רואים לכך עדויות בכל מיני פורומים שונים להורות וגידול ילדים באינטרנט, או בכל מיני התארגנויות של נשים למפגשים שונים בחופשת הלידה וגם לאחר מכן. הצורך בחיבור נשי ובתמיכה מורלית נותר כשהיה כמו גם הצורך בעצה טובה. הדרכת הורים היא לא המצאה חדשה אך היא תופסת תאוצה בצביונה המודרני מזה כמה עשורים.

השוני ניכר לא רק ברובד הנפשי. חשבו רגע על חדרי תינוקות כפי שאתם מכירים אותם כיום, עכשיו נסו להיזכר או בקשו מאימא או סבתא שתספר לכם היכן אתם גדלתם בחודשי חייכם הראשונים או היכן גידלו את אמכם, האם הן זכו לאותם חדרי תינוקות מעוצבים ויפים העולים אלפי שקלים כפי שאנו נוהגים להצטייד בהם כיום, בוודאי שלא.

הצורך באביזרים, רהיטים ייחודיים, משחקי אותיות בעברית ושאר תוספות מהסוג הזה הגיע רק בעשורים האחרונים עם האופנה ובמודעות הרבה יותר להשוואות בין חברות או בין משפחות שונות. ככל שהלכה והתחזקה ההורות המודרנית ודחקה את זו המסורתית הצידה כך הלכו והתגברו האופנות. כיום נדמה להורים צעירים שאם העגלה בה הם מסיעים את העולל בקניון אינה המילה האחרונה, הוא עשוי לא להתפתח כראוי או לסבול מרגשי נחיתות כבר בימיו הראשונים בעולם המודרני הזה אליו נולד. ההורות המודרני כמו כל הורות אחרת הינה בעלת יתרונות וחסרונות, הגעגוע לשבטיות הוא שיישאר כניראה מרכז השוני והפער.
היכנסו לאתר Art n' Smart לפרטים